Dorești știrea pe e-mail? Abonează-te!

 

 

               ȘEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI MUNICIPAL SOROCA

Consilierii din cadrul Consiliului municipal Soroca s-au întrunit astăzi, 31 martie, în ședință ordinară. Ordinea de zi a inclus inițial 15 proiecte de decizii, ulterior fiind completată cu încă un subiect. La începutul ședinței consilierii Ion Babici și Igor Moldovan au venit cu propunerile de a scoate de pe ordinea de zi proiectele de decizie cu privire la aprobarea Statutului Municipiului Soroca și aprobarea Strategiei de Dezvoltare Comunitară a municipiului Soroca pentru anii 2021-2025, pentru a fi reexaminate și propuse spre aprobare la următoarea ședință.

 

În final consilierii Ion Babici și Igor Moldovan, împreună cu alți 3 consilieri, au părăsit ședința.

Unul din proiectele de decizie propuse spre votare la ședința de astăzi a fost aprobarea raportului anual privind executarea bugetului Primăriei mun. Soroca pentru anul 2020.

Aleșii locali s-au mai expus astăzi și referitor la aprobarea programului de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale în mun. Soroca pentru anul 2021.

În cadrul ședinței de astăzi consilierii au susținut numirea dlui Adrian Rusu în funcţie de conducător al Î.M. „Direcţia Gospodăriei Locativ-Comunale Soroca”.

Printre proiectele de decizii, din ordinea de zi, susținute de consilieri au fost și alocarea surselor financiare din fondul de rezervă, stabilirea domeniului terenurilor proprietate publică a municipiului și anunţarea licitaţiei privind vânzarea-cumpărarea unor bunuri immobile proprietate publică domeniul privat al Consiliului municipal Soroca.

Schimb valutar

  sursa: cursbnm.md

Forma de logare

Căutare