Dorești știrea pe e-mail? Abonează-te!

 

    A AVUT LOC ȘEDINȚA DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI MUNICIPAL SOROCA

  Astăzi, 20 noiembrie, s-a desfășurat prima ședință a consiliului municipal Soroca, în componență nouă! Lucrările primei şedinţe au fost conduse de către consiliera Ana Postolati, asistată de consilierele Verginia Pasincovschi și Ana Maxim.

Pe ordinea de zi a consiliului orășenesc s-au regăsIt subiectele cu privire la validarea mandatului primarului orașului Soroca și validarea mandatelor de consilier în Consiliul orășenesc. În acest sens, președintele consiliului electoral de circumscripție Soroca, nr.29/1, a dat citire Hotărârei Judecătorești care confirmă legalitatea alegerilor din 20.10.2019 precum și instituirea oficială a primarului cât și a consilierilor în funcție, Astfel, Conform tradiției, consilierilor le-au fost înmânate legitimațiile.

 

 

    Slusari: Solicităm ca actuala guvernare să continuie investigarea furtului miliardului

  Vicepreședintele Parlamentului Alexandru Slusari a susținut o conferință de presă. Acesta a cerut actualei guvernări să continuie investigarea furtului miliardului.

La fel, Slusari s-a referit și la declarațiile noului ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, potrivit cărora motive pentru anularea concursului pentru preselectarea candidatului la funcția de procuror general nu au existat.

 

 

    ASTĂZI A FOST CONSTITUIT CONSILIUL RAIONAL SOROCA

  Astăzi, 15 noiembrie, a avut loc ședința de constituire a Consiliului raional Soroca, unde s-au prezentat toți cei 33 de consilieri. Ședința a fost prezidată de Mihail Popovschi, asistat de cel mai tânăr consilier Mihail Ojog. Aici, Stela Zabrian, Șefa Comisiei Electorale De Circ. 29 Soroca, a adus la cunoştinţă celor prezenți hotărîrea privind atribuirea mandatelor de consilier, înmînând totodată legitimaţiile.

Un alt subiect a fost iniţierea constituirii fracţiunilor și a blocurilor.Astfel , în Consiliul raional Soroca au fost formate 4 fracțiuni: - Fracțiunea PSRM -12 consilieri - Fracțiunea PD – 8 consilieri - Fracțiunea Pentru ținutul Sorocean – 3 consilieri - Fracțiunea Blocului Acum – 5 consilieri Totodată s-a propus constituirea comisiilor consultative de specialitate, 4 la număr. – Comisia pentru întrebări juridice și administraţie publică – 7 consilieri; – Comisia pentru buget, finanțe și administrarea patrimoniului- 15 consilieri, - Comisia pentru dezvoltarea economică a infrastructurii, amenajarea teritoriului și protecția mediului-9 consilieri, - Comisia pentru dezvoltarea social-culturală sport și tineret- 7 consilieri. La sfârșitul ședinței consilierul Iurie Tănase a dat citire unei declarații semnate de un grup de consilieri.

 

 

    învestirea Guvernului Chicu de către Parlamentul Republicii Moldova și primele declarații în fața presei.

  Parlamentul a acordat vot de încredere cabinetului de miniștri în frunte cu Ion Chicu și programului său de activitate. Noul guvern a fost susținut joi, 14 noiembrie, cu votul a 62 de deputați din fracțiunile Partidului Socialiștilor și Partidului Democrat. Deputații Blocului ACUM au părăsit sala de ședințe înainte de procedura de vot.

După învestirea Guvernului Chicu de către Parlamentul Republicii Moldova, noul premier a făcut primele declarații în fața presei. El a vorbit jurnaliștilor despre prioritățile noului Guvern și a declarat că, mai întâi de toate, va elabora împreună cu echipa, proiectul bugetului de stat pentru anul viitor.

 

 

    LA 20 NOIEMBRIE SE CONVOACĂ PRIMA ŞEDINŢĂ A CONSILIULUI MUNICIPAL SOROCA

  Prima şedinţă (de constituire) a consiliului municipal Soroca va avea loc la data de 20 noiembrie, aceasta se convoacă, în condiţiile Legii privind administraţia publică locală, în termen de 20 de zile de la data validării mandatelor de consilier. Convocarea consilierilor consiliului local în prima şedinţă ( de constituire) a consiliului se face prin hotărîre a consiliului electoral de circumscripţie.

Prima şedinţă a consiliului local, este deliberativă dacă la ea participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. In cazul în care această majoritate nu poate fi asigurată, şedinţa se ţine peste 3 zile, respectîndu-se aceleaşi condiţii. Lucrările primei şedinţe (de constituire) sînt conduse de cel mai în vîrstă consilier, asigurat de 1 sau 2 dintre cei mai tineri consilieri prezenţi la şedinţă. La prima şedinţă (de constituire) a consiliului participă şi reprezentantul consiliului electoral de circumscripţie sau, respectiv, al Comisiei Electorale Centrale.

 

Schimb valutar

  sursa: cursbnm.md

Forma de logare

Căutare